Pojištění odpovědnosti za škodu

Účelem pojištění je minimalizovat škody, které mohou vzniknout konečnému spotřebiteli v důsledku vady výrobku, za kterou výrobce nebo prodejce odpovídá podle příslušných právních předpisů.

Více...

Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotní péče nebo způsobenou v souvislosti s výkonem povolání ekonomických a právnických profesí.

Více...

Pojištění strojů

 

Jedná se o speciální druh pojištění, který vhodně doplňuje souhrnné pojištění majetku. Je koncipováno jako "Allrisk pojištění", tedy zahrnuje všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Více...

Souhrnné pojištění majetku

Pojištění majetku se sjednává na novou hodnotu nebo na časovou hodnotu. Předmětem pojištění mohou být budovy a věci movité.

Více...

Autopojištění

Pořídili jste si právě nový vůz? Nezapomeňte, že si ještě před tím, než s ním poprvé vyjedete na silnici, musíte uzavřít povinné ručení.

Více...