Úvěry

Potřebujete překlenout dočasný nedostatek finančních prostředků? Plánujete rozšíření výroby či nákup nových nemovitostí? Naše úvěrové produkty Vám nabízejí řešení, jak všechny tyto cíle zrealizovat co nejrychleji.

Nabízíme:

 • Financování výstavby nových  Bioplynových stanic ( Projektové  financování)
 • Refinancování již běžících projektů  Bioplynových stanic za zajímavých  cenových kondicí
 • Dlouhodobá splatnost úvěrů
 • Možnost kombinace s veřejnými  podpůrnými programy (ČMZRB, PRGLF,  SZIF)
 • Individuální posouzení projektů na základě zkušeností z realizovaných projektů

Kontokorentní úvěry

 • čerpání prostředků na běžném účtu do záporných hodnot až do výše dohodnutého limitu
 • financování provozních potřeb
 • splatnost do 1 roku s možností prodloužení

Investiční úvěry

 • financování investičních záměrů klienta
 • nákup, rekonstrukce nebo rozšíření nemovitosti, nákup pozemků
 • pravidelné splátky anuitní nebo kapitálové
 • krátkodobé úvěry (splatnost do 1 roku), střednědobé úvěry (splatnost do 5 let), dlouhodobé  úvěry (splatnost nad 5 let)

Bankovní záruky

 • celní pro dovoz zboží ze zahraničí
 • za dobré provedení díla
 • v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení atd.
 • splatnost do 1 roku

Forma zajištění

 • zástava nemovitostí
 • zástava movitých věcí
 • ručení, směnečný aval právnické osoby
 • postoupení pohledávek

Kolik to stojí?

Úroková sazba je odvozena od aktuálních úrokových sazeb na mezibankovním trhu, konkrétní výše je vždy závislá na bonitě klienta, typu úvěru, délce splatnosti, bonitě zajištění apod.

Zpracovatelský poplatek je procentuelně odvozen od výše poskytovaného úvěru.

Mám zájem o tento produkt

Pojištění vkladů a institucionální ochrana


Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG je členem úředně uznané společnosti BVR Institutssicherung GmbH a doplňkové dobrovolné zajišťovací instituce Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. Tyto mají jako institucionální systémy ochrany za úkol odvrátit nebo napravit hrozící nebo stávající ekonomické problémy institucí, které jsou jejich členy (institucionální ochrana). Všechny členské instituce těchto systémů ochrany si poskytují vzájemnou podporu za účelem zabránění vzniku platební neschopnosti. V rámci institucionální ochrany jsou chráněny také vklady klientů – tedy především spořicí vklady, vkladové listy, termínované vklady, vklady bez výpovědní doby a dluhopisy.pro více informací viz

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta / Informationsbogen über das Einlagensicherungssystem für den Kunden (Tschechische Republik)