Mimosoudní řešení sporů


Klient, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Občanského zákoníku, je oprávněn obrátit se v případě právního sporu plynoucího ze smlouvy s Bankou na finančního arbitra České Republiky (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69,110 00 Praha 1). Podle povahy sporu může být k mimosoudnímu řešení příslušný i jiný orgán.V případě konkrétního sporu vynaloží Klient a Banka maximální úsilí vyřešit spor smírnou cestou. Nepodaří-li se to, informuje Banka Klienta o orgánu příslušném k mimosoudnímu řešení daného sporu.


Informace k transparenci poplatků podle §§ 199 a 200 zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku


Zde naleznete následující údaje:

Předsmluvní Sdělení informací o poplatcích

V následujícím Vám podle § 199 zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku poskytujeme předsmluvní Sdělení informací o poplatcích.

Glosář: Popis služeb uvedených ve Sdělení informací o poplatcích

V následujícím Vám podle § 200 zákona č. 370/2017 Sb. o platebním styku poskytujeme glosář, ve kterém jsou vysvětleny funkce vybraných služeb spojených s platebním účtemMobilita účtů

Informace o změně banky a mobilitě účtů najdete zde.