Ochrana osobních údajů

Zde najdete aktuální informace k ochraně osobních údajů.


Informace o ochraně údajů pro klienty


My, Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, Vás srdečně vítáme v naší internetové prezenci. Váš zájem o naši banku nás velice těší, proto bychom Vám chtěli návštěvu naší internetové prezence co možná nejvíce zpříjemnit, a to i formou zodpovědného zacházení s Vašimi údaji, které plně odpovídá ustanovení právních přepisů.

V následujícím textu odkazujeme na úpravu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které si můžete stáhnout zde (pdf. soubor "Úřední věstník Evropské unie" L 119).
Při zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s touto internetovou prezencí jsme "správcem" ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR.

Kontaktovat nás můžete na:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG, Wörthstraße 14, D-92637 Weiden i. d. OPf., Německo
Telefon: 0049 (0)961 84-0, Fax: 0049 (0)961 84-111
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Kontakt na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Datenschutzbeauftragter
Wörthstraße 14
D-92637 Weiden i. d. OPf
Německo
Telefon: 0049 (0)961 84-0
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt na osobu, která poskytuje podporu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů v odštěpném závodě v České republice

Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb
Podpůrné pracoviště pověřence pro ochranu osobních údajů v ČR
Kubelíkova 4
CZ-350 02 Cheb
Česká republika
Telefon: 00420 354 524 5-11
Fax: 00420 354 524 5-19
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto informace o ochraně údajů platí pro internetovou prezenci, kterou nabízí Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG. Na případné nabídky jiných poskytovatelů dostupné prostřednictvím naší internetové nabídky se naše informace o ochraně údajů nevztahují. V tomto případě nejsme za zpracování Vašich osobních údajů v rámci takových nabídek třetích osob zodpovědní ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR.1. Sběr a zpracování údajů


a) V zásadě můžete naše internetové stránky navštívit, aniž byste nám museli sdělit Vaší identitu. V případě takové návštěvy získáme údaje pouze o tom, jaká IP-adresa kdy navštívila jaké stránky. Tyto údaje jsou vyhodnocovány ke statistickým účelům.b) V rámci naší internetové nabídky využíváme cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče ukládají na harddisku vašeho počítače. Tyto soubory slouží k řízení internetového spojení během Vaší návštěvy našich internetových stránek a přispívají ke zvýšení Vašeho pohodlí při jejich prohlížení. V rámci využití cookies nedochází k žádnému ukládání osobních údajů.

Některé prohlížeče již umožňují základní nastavení cookies. Jestliže si ukládání cookies nepřejete, můžete toto nastavení svého prohlížeče upravit. O tom, jak v tomto případě postupovat, se informujte u výrobce Vašeho prohlížeče. V případě, že se rozhodnete cookies blokovat, se může stát, že nebudete moci využít některých částí naší internetové nabídky.c) Na některých stránkách můžete zadat do datových políček osobní údaje, jako například Vaše jméno nebo adresu. Tyto údaje budou použity jen ke korespondenci s Vámi a zpracovány pouze k taktovému účelu, ke kterému jste nám je předali.

Sběr, zpracování nebo využití Vašich osobních údajů nad tento rámec se – mimo případů, kdy k tomu máme zákonnou povinnost – provádí pouze tehdy, kdy jste nám k tomu udělil souhlas. Některé stránky Vám poskytují možnost k udělení takového souhlasu. Přitom Vám vždy sdělíme účel, ke kterému budou údaje v případě Vašeho souhlasu sbírány a zpracovávány. Udělení Vašeho souhlasu je samozřejmě dobrovolné a každý souhlas můžete s budoucím účinkem kdykoliv odvolat.d) Na jednotlivých webových stránkách si také můžete dobrovolně založit svůj profil a uložit v něm různé údaje, které si můžete v případě potřeby kdykoliv, jako např. v profilu pro spoření na různá zajištění, otevřít. V těchto profilech jsou pak ukládány Vámi zaevidované údaje a výsledky různých Vámi zadaných výpočtů, přičemž nedochází k žádnému ukládání údajů o použití. Přístup k Vašemu profilu je chráněn heslem a pro třetí osoby možný pouze tehdy, kdy jste přenos údajů sám inicioval. Údaje uložené v profilu můžete samozřejmě kdykoliv změnit nebo vymazat. Možný je i kompletní výmaz uložených profilů.e) Dále jsou integrovány i aplikační údaje [např. nástroj pro výpočet financování, burzovní informace, databanka s nemovitostmi]. Tyto aplikace jsou umístěny na serverech našich partnerů a sběr, zpracování, ukládání a využívání osobních údajů zde probíhá pouze v takové míře, která je potřebná pro provedení nabízených služeb. Nezapomeňte, prosím, že využití těchto aplikací podléhá tamější úpravě ochrany údajů.
2. Vaše práva jako uživatele naší internetové stránky


2.1 Každá dotčená osoba má právo získat přístup k informacím podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Kromě toho ji náleží právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

2.1.1     Odvolání uděleného souhlasu

Každý Váš výslovný nebo konkludentní souhlas, který jste nám udělil, můžete kdykoliv s budoucím účinkem odvolat.

2.1.2    Informace o právu na námitku podle čl. 21 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

a.   Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě článku 6 odst. 1e GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu) a článku 6 odst. 1f GDPR (zpracování údajů na základě uvážení zájmů); toto platí i pro profilování založeného na těchto ustanoveních ve smyslu článku 4 bod 4 GDPR, které využíváme pro posouzení bonity a marketingové účely.

Pokud vznesete námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže můžeme pro toto zpracování prokázat závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo toto zpracování slouží k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

b.   V jednotlivých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem provozování přímého marketingu. Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing; toto zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Vznesete-li námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Námitka nevyžaduje žádnou pevnou formu a zasílá se, pokud možno, na:
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG
Datenschutzbeauftragter
Wörthstr. 14
D-92637 Weiden i. d. OPf.
Německo

Tel.: 0961/84-0
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.2 Uplatnění všech v bodě 2.1 uvedených práv je zásadně bezplatné.
V případě zjevně nedůvodných nebo – především z důvodu častého opakování – nepřiměřených žádostí jsme podle čl. 12 odst. 5 GDPR oprávněni buď

a.    uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo

b.    odmítnout žádosti vyhovět.

2.3 Pro uplatnění Vašich práv se prosím obraťte na našeho výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů, resp. na osobu, poskytující podporu našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů v České republice. Ti Vám rádi poskytnou další informace k ochraně osobních údajů.3. Aktualizace informací o ochraně údajůInformace o ochraně údajů musí být občas, například v souvislosti s novými právními a úředními předpisy a novými nabídkami v rámci naší internetové prezence, podrobeny aktualizaci. V těchto případech Vás budeme informovat. V zásadě doporučujeme informace o ochraně údajů pravidelně kontrolovat ohledně jejich změny. Zda u nich došlo ke změnám lze mimo jiné zjistit na základě data stavu uvedeného na konci tohoto dokumentu.4. Výtisk a uložení těchto informací o ochraně údajůTyto informace o ochraně údajů lze vytisknout a uložit, např. prostřednictvím funkcí pro tisk a uložení ve vašem prohlížeči.
Stav a datum poslední kontroly: květen 2018