Cestovní pojištění k platební kartě

K platebním kartám MasterCard (Standard, MasterCard Chip a bezkontaktní) nabízíme cestovní pojištění do celého světa zahrnující léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění při nebezpečných sportech, pojištění odpovědnosti za újmu, zavazadla, a to až na 120 dnů v kuse.

Cestovní pojištění je ve dvou variantách, a to Classic, s limitem plnění na léčebné ošetření 1,5 mil. Kč, či Extra s limitem 3,5 mil. Kč, navíc s pojištěním zmeškání či zpoždění letu, přerušení cesty nebo stornopoplatků zájezdu.

Pojištění k platební kartě lze sjednat pro jednotlivce či pro rodinu tzv. Family.Součástí jsou samozřejmě asistenční služby v českém jazyce, důležitá pomoc při potížích v zahraničí.

O cestovní pojištění k platební kartě lze požádat kdykoli a dosjednat si ho i dodatečně. Platební karta MasterCard Gold obsahuje automaticky cestovní pojištění ve variantě Extra, lze sjednat i Family.


Informace o Cestovním pojištění pro držitele platebních karet