Pojištění ztráty platební karty

Pojištění ochrání Vaše finanční prostředky v případě ztráty platební karty. Vztahuje se nejen na neoprávněné použití platební karty v důsledku její ztráty, ale také na krádež hotovosti, ztrátu osobních dokladů nebo klíčů odcizených nebo ztracených společně s platební kartou.

Ztrátou se rozumí:

  • odcizení 
  • pohřešování - stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s platební kartou disponovat.
  • zničení - změna stavu platební karty, kterou objektivně není možno odstranit opravou, jejíž cena by nepřesáhla výši nákladů, které by byl pojištěný povinen vynaložit na trvalé omezení platnosti ztracené platební karty.

 

Pojištění je možno sjednat ve variantách Basic, Classic a Extra (jednotlivé varianty se liší ročním limitem pojistného plnění).

 

Pojištění je platné po dobu platnosti platební karty a zaniká dnem ukončení její platnosti, popř. na základě žádosti držitele platební karty. Pojištění zaniká také v případě pojistné události, a to den po podání tiskopisu Oznámení škodní události. 

 

Hlášení ztráty platební karty musí být podáno telefonicky na telefonní číslo +420 495 800 111 (toto číslo je sděleno držiteli karty při jejím převzetí).

 

K platební kartě máte možnost si sjednat cestovní pojištění pro držitele platební karty. Více zde.


Informace k pojištění platebních karet (pro případ ztráty/krádeže)

Mám zájem o tento produkt