Pojištění majetku a odpovědnosti

Váš majetek je neustále vystaven riziku poškození. Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu Vám nabízí řadu možností, jak Vás co nejlépe ochránit před neočekávanými událostmi.

 

Komplexní pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

  • zahrnuje pojištění nemovitosti, pojištění domácnosti, pojištění odpovědnosti za škodu
  • lze sjednat ve třech variantách - Normal, Optimal a Exkluziv

Pojištění nemovitosti

  • pojištění trvale obývaných a rekreačních nemovitostí
  • vztahuje se na škody způsobené např. požárem, loupeží, zemětřesením

Pojištění domácnosti

    • nabízí možnost pojistit např. zařízení domácnosti, věci osobní potřeby nebo cennosti
    • vztahuje se na škody způsobené požárem, výbuchem, loupeží, zemětřesením atd.

Pojištění odpovědnosti za škodu

  • nabízí možnost pojistit škody usmrcením a na zdraví, škody na majetku, povinnost zaplatit regresní náhradu zdravotní pojišťovně
  • vztahuje se např. na škodu vzniklou při činnosti v běžném občanském životě, při rekreačním sportu, rekreační cyklistice apod.

IPID Allianz Domov

Mám zájem o tento produkt