Spoření s bonusem

Spořící produkty jsou vhodné nejen pro ty, kteří mají volné finanční prostředky, které chtějí výhodně uložit, ale také pro ty, kteří si chtějí splnit svá přání nebo si jen vytvořit finanční rezervu. Naše spořící produkty Vám nabízí ideální řešení pro všechna Vaše přání a potřeby.

 

 

Bohatší díky pravidelnému spoření.

S flexibilním bonusovým spořením se krůček po krůčku přibližujete k cíli - svým přáním. Sami se rozhodnete, jak dlouho a kolik budete spořit.

Za pravidelné spoření bonus

Spoření s bonusem Vám nabízí individuální dobu spoření. Trpělivost se Vám dvojnásobně vyplatí - kromě atraktivního úroku získáte také bonus, který se s rostoucí dobou spoření zvyšuje.

Individuální doba spoření

Záleží jen na Vás, jak dlouho budete spořit. Minimální doba spoření je 2 roky, pak máte své peníze, včetně úroků a bonusu, kdykoliv k dispozici.

Garantované prémie k úsporám

1. rok 0% 6. rok 2% 11. rok 4% 16. rok 7% 21. rok 11%
2. rok 0% 7. rok 2% 12. rok 5% 17. rok 7% 22. rok 12%
3. rok 0% 8. rok 3% 13. rok 5% 18. rok 8% 23. rok 13%
4. rok 1% 9. rok 3% 14. rok 6% 19. rok 9% 24. rok 14%
5. rok 1% 10. rok 4% 15. rok 6% 20. rok 10% 25. rok 15%
Mám zájem o tento produkt

Pojištění vkladů a institucionální ochrana


Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG je členem úředně uznané společnosti BVR Institutssicherung GmbH a doplňkové dobrovolné zajišťovací instituce Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. Tyto mají jako institucionální systémy ochrany za úkol odvrátit nebo napravit hrozící nebo stávající ekonomické problémy institucí, které jsou jejich členy (institucionální ochrana). Všechny členské instituce těchto systémů ochrany si poskytují vzájemnou podporu za účelem zabránění vzniku platební neschopnosti. V rámci institucionální ochrany jsou chráněny také vklady klientů – tedy především spořicí vklady, vkladové listy, termínované vklady, vklady bez výpovědní doby a dluhopisy.pro více informací viz

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta / Informationsbogen über das Einlagensicherungssystem für den Kunden (Tschechische Republik)