Termínované vklady

Termínované vklady již patří mezi klasické způsoby zhodnocování peněz. Jedná se o vklad na předem stanovenou dobu a s předem stanoveným úrokem. Termínovaný účet je určen pro jednorázový vklad nebo pro vklad s automatickým obnovováním.

Měna: 

Termínovaný vklad si můžete otevřít v těchto měnách: CZK, EUR a USD.

Splatnost:

Své peníze si můžete uložit na 1 měsíc, 3 měsíce, 6 měsíců a 9 měsíců nebo na 1 rok a 2 roky.

Úročení:

Termínované vklady jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Výše úrokové sazby je závislá na výši vkladu. Aktuální úrokové sazby naleznete zde.

Automatické obnovení vkladu:

Automatické obnovení vkladu při splatnosti lze nastavit u všech termínovaných vkladů.

Mám zájem o tento produkt

Pojištění vkladů a institucionální ochrana


Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG je členem úředně uznané společnosti BVR Institutssicherung GmbH a doplňkové dobrovolné zajišťovací instituce Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. Tyto mají jako institucionální systémy ochrany za úkol odvrátit nebo napravit hrozící nebo stávající ekonomické problémy institucí, které jsou jejich členy (institucionální ochrana). Všechny členské instituce těchto systémů ochrany si poskytují vzájemnou podporu za účelem zabránění vzniku platební neschopnosti. V rámci institucionální ochrany jsou chráněny také vklady klientů – tedy především spořicí vklady, vkladové listy, termínované vklady, vklady bez výpovědní doby a dluhopisy.pro více informací viz

Informační přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů pro klienta / Informationsbogen über das Einlagensicherungssystem für den Kunden (Tschechische Republik)